Företaget


Roland Hallafors Åkeri och Schakt AB startades år 1975 av Roland Hallafors då han fick chansen att köpa ett medlemskap i dåvarande Örebro Åkericentral. År 1985 bestämde sig Roland slutligen att  även satsa på entreprenadmaskiner. Företaget bedriver idag Åkeri- och Entreprenadverksamhet  med huvudsäte i Örebro på Holmens industriområde, företaget har även ett säte i Lanna.

Hallafors Åkeri och Schakt AB är delägare i Närkefrakt Ekonomiska förening och Örebro Läns Grävmaskins Ekonomiska förening som är moderbolag till T-Schakt AB.
Företaget har idag ett 60-tal enheter som består av Anläggningsmaskiner, Lastbilar och Trailers.   Med uppdrag mestadels inom länets gränser, våra Trailers rullar Sverige runt och även utanför landets gränser.