Kvalitet & Miljö


Företaget är delägare i Närkefrakt och T-Schakt som är ISO certifierade enligt ISO-standars 9001 samt 14001. Närkefrakt är även ISO certifierad i Trafiksäkerhet 39001

• Kvalitet ISO 9001:2008
• Miljö ISO 14001:2004
• Trafiksäkerhet ISO 39001